Welke factoren laten je bedrijf beter presteren?

Kritische succesfactoren zijn factoren die eraan bijdragen dat de organisatie beter presteert. Deze factoren zijn in grote mate bepalend of de strategische doelen die de organisatie volgt behaald worden. In theorie dragen deze succesfactoren bij aan positievere resultaten maar in de praktijk zie je vaak dat dat toch niet helemaal zo werkt. Een van de redenen waarom de succesfactoren niet zo positief uitpakken als verwacht is dat ze een-op-een worden vertaald via een organogram. Dat zorgt er dan voor dat eilandjes ontstaan binnen de organisatie die allemaal hun eigen doel nastreven en waarbij ook niet verder gekeken wordt dan dat ene doel. Dat leidt er op den duur toe dat de klanten ontevreden worden en dat er veel klachten binnen komen.

De methode van Peter

Peter Geelen, oprichter van iPM Partners, heeft een eigen methode ontwikkeld waarbij de kritische succesfactoren klantketens als leidraad hebben. Er wordt dus niet een organogram, waarbij het vaak mis gaat, als uitgangspunt genomen. Door de methode via de klantketens te volgen, worden de kritische succesfactoren met elkaar in verband gebracht en wordt er binnen de organisatie beter samen gewerkt waarbij de wensen van de klant voorop staan. Op die manier voorkom je dat er eilandjes gevormd wordt.

Wat maakt jouw organisatie succesvol?

iPM Partners geeft advies welke kritische succesfactoren in jouw organisatie het beste kunnen worden aangehouden. Je zal merken dat per niveau binnen de organisatie verschillende factoren naar voren komen. De methode zorgt ervoor dat deze factoren kunnen worden ingezet om van te leren en om mee te sturen. Als je merkt dat er iets niet helemaal volgens plan loopt, dan stuur je simpelweg vroegtijdig bij. Er wordt aan de hand van deze methode effectief samen gewerkt door de verschillende teams of medewerkers. Daarnaast zijn duidelijke processen en goed leiderschap nodig.